BİYOGRAFİSİ


Haber bülteni üyeliği

necipfazilkisakurek » NECİP FAZILA GÖNDERİLEN MEKTUPLAR
 

Necip Fazıl'a Gönderilen Mektuplardan Örnekler

 • Hasan ÂLİ
 • Abidin DİNO
 • A. Hâlet ÇELEBİ
 • Aziz NESİN
 • Mithat ÖZKÖK
 • Abdülaziz'i
 • Torunu
 • Ahmed DALLI
 • Şevket EYGİ
 • Münir DERMAN
 • B. Sıtkı SEZGİN
 • Gündüz SEVİLGEN
 • Kötü Dostlar
 • T. Kutsi MAKAL
 • S. DEMİREL
 • Muzaffer SOMAY
 • İslam ÇUPİ

Necip Fazıl'dan...

 • Neslihan KISAKÜREK
 • Mehmed KISAKÜREK
 • Çetin ALTAN
 • Akif İNAN
 • N. ERBAKAN

Necip Fazıl'a Gönderilen Telgraflardan Örnekler

 • Celal BAYAR
 • Abdullah GÜL
 • Fahri KORUTÜRK
 • Oğuzhan
 • ASİLTÜRK
 • Alparslan TÜRKEŞ
 • Ahmet DURAN
 • MHP İst. Gençlik Teşkilatı

Necip Fazıl'dan Notlar - Özel Talimatlar Ve İthaflar

 • Hapishane Notları
 • Genel
 • İthaflar
 • Dönemin Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hasan Âli Yücel'in mektubu:

T.C.
MAARİF VEKİLLİĞİ
HUSUSİ
26.5.1941

Kardeşim,

--------------Maalesef İstanbul'da sizinle konuşmaya müsait bir zaman bulamadım. Doğru olduğunu bildiğimiz ve iyi yaptığımıza inandığımız işlerde memleket efkârı umumiyesine ve onun makesi olan vicdanlarımıza hesap vermekten başka bir vazife tanımıyoruz. Bununla müteselliyiz. Gözlerinizi öperim kardeşim.

Yücel


 • Abidin Dino'nun Mektubu:

Necip,

Mehmedin doğması - bilmem inanır mısın - benim için bir bayram. Çok seviniyorum. Yüzünü gözünü merak ediyorum. Nasıl şey, çok bağırıyor mu? Görmek lazım vesselam

Dünya yüzüne ayağı uğurlu geldi. Mehmet bu, şaka değil, kolhoz reisi filan olur inşallah.

Seni öperim

Karına, yeryüzüne bir Mehmet kazandırdığı için teşekkür, ellerinden öperim.

Abidin

(Mehmed'e selam, artık çabuk büyüsün, unutma söyle)

 • Asaf Hâlet Çelebi'nin Notu:

---

Münevver Ayaşlı Hanımefendi ile ziyaretinize geldik ve bulamadık. Yarın 11.45'de Köprüden kalkacak vapurla Yeni Mahalleye pikniğe gideceğiz. Kabilse teşriflerinizi rica ederim. Arz-ı hürmet ederim. A.H.Ç

 • Aziz Nesin'in Mektubu:

Aziz Nesin
NESİN VAKFI
P.K.5 - ÇATALCA
İstanbul - 5 Aralık 1980

Üstad,

Çoktan beri ziyaretinize gelmek istiyorum. Ancak ben, sizden çok uzakta oturuyorum. Çatalca'da kimsesiz çocuklar için kurduğum vakıfta yaşamaktayım. Yine de bir gün ziyaretinize geleceğim.

Kültür Bakanlığı büyük ödülünü kazandığınız için sizi candan kutlarım. Bu ödülü almakla Kültür Bakanlığını onurlandırdınız.

Size gelecektim, ama üç gün sonra Almanya'ya gidiyorum; bir ay sonra döneceğim.

Altı yıldan beri "Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı" adı ile bir yıllık çıkarmaktayım. Size son sayısını gönderiyorum, tetkik etmeniz için. İnşaallah yüzüncü yaşınızda da sizi tebrik etme bana kısmet olur. Ben sizden dokuz yaş küçüğüm.

Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı için, yetmişbeşinci yaşınıza dair bir yazı vermenizi rica ediyorum. Bu yazıyı eski Türkçe yazabilirsiniz. Size daha kolay gelirse. Yazmağa zamanınız yoksa bu mektubu size getiren hanıma söyleyerek yazdırabilirsiniz. Ama ben sizin yazınızı tercih ederim.

Yazı istediğiniz uzunlukta olabilir. Her ne isterseniz yazınız. Mesela yetmişbeşinci yaşınız dolayısıyla bir muhasebe, geçmişle muhasebe... Yahud hatıralarınızdan bir bölümü anlatabilirsiniz. Şiirinizde yahud tiyatro yazarlığınızdaki merhaleleri de açıklayabilirsiniz, ya da büsbütün başka şeyler...

Yazınızla birlikte bir de fotoğrafınızı rica ediyorum.

Bu yıllığın neşri gecikmişti. Bu münasebetle mümkün olduğu kadar çabuk gönderirseniz beni sevindireceksiniz.

Ziyaretinize geleceğim.

Yolunuz düşerse bir gün sizi vakfa da misafir etmekten şeref duyarım.

Neslihan Hanımefendiye lütfen saygılarımı bildiriniz.

Her zaman dostluklar...

Aziz Nesin

 • Mithat Özkök'ün Mektubu:

Beyazıt, 7.2.1946
Saat: 21

Pek muhterem Üstadım,

Bu akşam, yavrunuz Ali'nin doğumunu büyük bir sevinçle öğrendim.

Çok muhterem Neslihan Hanımefendiyi ve içten duygularla bağlı olduğum siz Üstadımı sonsuz saygılarımla tebrik eder, yavrunuza Tanrıdan uzun, mesut ve şerefli bir ömür dilerim.

Mithat Özkök
Yeni Erkek Talebe Yurdu Müdürü

 
 • Sultan Abdülaziz'in Torunu Mahmut Şevket Efendi'nin Mektuplarından Satırlar:

Sultan Abdülaziz'in torunu Mahmut Şevket Efendi Hazretlerinin Fransa'dan yazdığı mektuplarında Üstaz, büyük mücahid Necip Fazıl beyefendi hakkındaki yazdığı satırlar aynen aşağıdadır.

4.8.968 tarihli mektubundan:

"Necip Fazıl'ın Sultan Vahidüddin için Bugün gazetesinde yazdıklarını dikkatle takip ediyorum. Maalesef gazete sıra numarasiyle muntazaman gelmediği için bazı eksik nüshaları var herhalde. Sizden rica edip eksikleri isteyeceğim, lütfedeceğinizden eminim. Şimdiye kadar kimsenin yazmağa cesaret edemediği şeyleri tarihimiz huzurunda yazıdığı için Necip Fazıl'a kalben müteşekkir ve minnettarım. Teşekkürlerini kendisine takdim etmek isterim. Ama bilmem ki, rahatsız eder miyim? Şimdiye kadar okuduklarım aliyyül-âlâ... Bakalım sonu nasıl gelecek?"

17.8.968 tarihli mektubundan:

"Necip Fazıl'ın Bugün gazetesinde Sultan Vahidüddin için tarih huzurunda yazıdığı hakikatlere hayranım. Kendisine minnet ve teşekkürlerimi ifadeye acizim. Maalesef bana gelmeyen bu gazetenin sayıları eksiktir. Bir kaç nüsha gelmedi."

28.11.968 tarihli metubundan:

"Lütfen gönderdiğiniz Sultan Vahidüddin hakkındaki kitap için size çok çok teşekkür ederim. Necip Fazıl'a dahi minnettarım. Lakin kendileri de muhakkak takdir ederler ki, çok eksikleri var. Çok temenni ederim ki bunları da o tamamlar. Ve büyük babam için de yazdıklarını tashih eder. O zat mert bir insandır. Bunu yapacağına ümitvârım."

 • Ahmed Dallı'nın Mektubu:

İstanbul, 16 Ocak 1970

Sayın Necip Fazıl Kısakürek,
Babıâli Caddesi Çatalçeşme Sokak
Aydınlık Han No: 2
Cağaloğlu İstanbul

Sağlık durumum yüzünden Ticaret Bakanlığından ayrılışım dolayısiyle izhar ettiğiniz hissiyata ve iyilik temennilerinize teşekkürler eder, bu yakın ve samimi ilginizin beni çok mütehassis ettiğini bilhassa belirtir saygı ve sevgilerimi tekrarlarım.

Ahmed Dallı

 • M. Şevket Eygi'nin Mektubu:

Hannover, 11 Mayıs 1970

Pek muhterem Üstadım Efendim,

Önce selam ve hürmetlerimi arzeder, Cenabı Hak'dan sıhhat, afiyet ve güzel günler dileyerek ellerinizden öperim.

Gurbet hayatının dağdağaları içinde size yazmakta geciktim; kabahatliyim. Ancak ümidim odur ki meşru mazeretim karşısında beni mazur görürsünüz.

Size karşı herhangi bir hürmetsizliğim katiyyen mevzuubahis olamaz. Küçük yaşımdan beri kıymetli yazılarınızı, Büyük Doğuları okuyarak yetişmiş bir kimsenin size ihtiram etmemesi küfran-ı nimet olur. Yukarıda da arzettiğim gibi, çeşitli gaileler ve sıkıntılar içinde mektup yazamadım, o kadar...

Gazete, buyurduğunuz gibi perişandır. Elimden birşey gelmiyor. Çünkü şu anda tam birbuçuk seneden beri gurbetteyim. Muhabere ile gazete idare edilemez. Allah'a çok şükürler olsun ki, hâlâ intişar ediyor...

Muhterem Üstadım. Gerçi bana biraz kırgınsınız... Fakat ben yine sizden bir istirhamda bulunacağım:

BUGÜN'e Mayıs'ın 29 unda başlamak üzere iyi kötü bir hamle yaptırtmak istiyorum. Vaktiyle bendenize bahs etmiştiniz: ADNAN MENDERES'in hayatı hakkında bir tefrika yazmayı... Şayet uygun görürseniz ve bize böyle bir tefrika lütfederseniz, idaresizlikten hayli okuyucu kaybeden ve mali durumu iyice sarsılan gazetemize büyük bir yardımda bulunmuş ve bendenizi minnettar kılmış olursunuz.

Mektubumu size gazeteden Ahmed Hulusi Gürbüzol takdim edecektir. İşin mali vechesini görüşmeğe selahiyeti vardır.

Bilvesile tekrar arz-ı ihtiramat eylerim Üstadım Efendim.

Mehmet Şevket Eygi

 • Münir Derman'ın Mektubu:

21.9.75

Necib Bey,

Çok uzaklardan, mezarlıklardan, ihtiyarların oturduğu sapa yerlerden bir kırçiçeği safiyetiyle size sesleniyorum.
Sizi bundan 41 sene evvel Galatasarayın karşısında Senyuan denilen garip bir pastahane vardı, orada görmüştüm.
Başınızda bir bere vardı.
Garip ve yabancı olarak yalnız dışını gösteren bir genç olarak orada tesadüfen oturuyordum.
Bilmem neden size o zaman için acımıştım... Ve dua etmiştim, duam kabül oldu...
Abdülhakim Efendi'yi Eyüp'te ziyarette bu duayı kendisine söylemiştim, "oldu oğlum, bir gün inşaallah olur." demişlerdi.

Geçenlerde bir işçide Esselam isimli kitabınızı gördüm. Vasiyet kısmını okudum. Gözlerim doldu.
Benim 70 tane 70.000 benim vardır. Size ananızın sütü gibi 7 tanesini bağışladım, şimdiden sizin olsun...
Size akıl vermek hayalimden geçmez bile...
Yalnız şunu söylemekten kendimi dizginleyemedim. Dışınız ile görünen içinizi kimseye göstermeyin.
Namsız nişansız yaşadım, yaşıyorum.

...........................................

Bu küçük mektubu Abdülhakim Efendi'yi geçenlerde rüyada gördüm. Size bu sebeple yazmak arzusu duydum... Bizden hakkın selamı üzerinize olsun.

Münir Derman

 • Bekir Sıtkı Sezgin'in Mektubu:

Muhterem Efendim,

Cüretimi mazur görünüz. Milli kültür ve san'atimize hizmet aşkı ile giriştiğim bu teşebbüsün ilk mahsulünü zat-ı âlinize takdim ediyorum.

Selam ve hörmetlerimin kabulünü istirham ederim.

Bekir Sıtkı Sezgin

 • M. Gündüz Sevilgen'in Mektubu:

11 Mayıs 1978
Ankara

Muhterem Üstadım,

Uzun bir aradan sonra BÜYÜK DOĞU'ya tekrar kavuştuk. Allah sizden razı olsun. Mecmuayı adeta içer gibi okudum. Bilhassa İdeolocya Örgüsü gönlümüzdeki, fikrimizdeki duyduğumuz ve düşündüğümüz ve fakat ifade edemediğimizi en veciz şekli ile ifade ediyordu. İnşaallah bugün şahid olduklarımız giyotine konulacak kafanın son çırpınışlarıdır, öbür kafa ise esasen defnedecek eli beklemektedir.

Güçlü bir kadro ve doyurucu bir muhteva ile çıkan BÜYÜK DOĞU'muzun bu 16. devresinin uzun ömürlü olmasını cenab-ı haktan niyaz ediyoruz. Başta zat-ı âliniz olmak üzere diğer bütün kardeşlere, dost ve gönüldaşlara muvaffakiyetler diliyoruz. Münasip görürseniz değerlendirmek üzere acizane bir yazı gönderiyorum.

En kalbi bağlılık, selam ve hörmetle ellerinizi öperim, aziz üstadım.

M. Gündüz Sevilgen

 • Kötü Dostlar'ın Mektubu:

Muhterem Üstadımız,

Malumunuz olan siyasi kanaatimizin değişmediğini ve değişmeyeceğini elbette takdir buyurursunuz. Bu bakımdan Büyük Doğu'nun ikinci sayısının size arzettiğimiz ve muvafakatinizi lutfettiğiniz sıtratejiyi muvafık düşmediğine ayrıca bu sayının en yakın çevremizi de çok derin bir üzüntüye sevkettiğine şahit oluyoruz.

Bundan böyle dergiden bizi affetmenizi, yazılarımızı yayınlamamanızı istirham ediyoruz.

Bunları size karşı beyan bizim için çok güç olmuştur, üzgünüz.

Kendimizi sonuna kadar B.D. davasının mensubu saymak, bundan böyle de boynumuzun borcudur. Bundan emin olmanızı dileriz.

Saygı ve bağlılıklarımızla.

20 Mayıs 1978

A. Erdem Beyazıt Bahri Zengin M. Akif İnan

Rasim Özdenören

Reşat Aksoy

__________________
(Rahmetli Cahit Zarifoğlu bu belgeyi imzalamamıştır.)
 • T. Kutsi Makal'ın Mektubu:

27.7.1979

Sayın
Necip Fazıl Kısakürek
Büyük Şair ve Yazar
İstanbul

Muhterem Üstadımız,

28 Nisan'dan başlayarak "Orta Doğu " da günlük yazmanız bizi son derece mes'ut ve memnun etmiştir. Milletimizin iftihar ettiği değerli kaleminiz iki ayı aşkın zaman içinde gazetemizi değerlendirmiş ve şeref kazandırmıştır. Minnet ve şükranlarımızı arzederim.

İnşaallah şartlar elverdiğinde yeniden beraber olmak sevincini yaşayıp birlikte hizmet vereceğiz.

Sağlık ve başarı dileklerimle saygılar sunarım.

Tahir Kutsi Makal
Genel Yayın Müdürü

 
 • Süleyman Demirel'in Mektubu:

    6 Ekim 1980
Gelibolu

Muhterem Efendim,

12 nolu rapor ile iki adet Sabah gazetesi elime ulaştı. Çok teşekkür ederim.

Vatanın bu mübarek köşesinde, Cenab-ı Allah'tan millete ve memlekete yardımcı olmasını niyaz ederek, toprağı kanlar içinde kucaklamış kefensiz şühedanın aziz ruhlarına manevi huzurunda olmanın engin hissiyatı içerisindeyim.

Türkiye'ye sadakatle bağlı olanların doğru olan yolunda yürümeyi nasip ettiği için Allah'a şükürler olsun.

Mübarek kurban bayramınızı tebrik eder sevgi ve saygılar sunarım.

S. Demirel

 • Muzaffer Somay'ın Mektubu:

7.10.1982

Muhterem Necip Fazıl Kısakürek,

Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın milli kültürümüze hizmet eden eserler için ihdas ettiği ve ilk baskıları 1981 yılında yapılmış eserlerin Kültür Komitesi başkanı sayın Prof. Dr. Salih Tuğ'un başkanlığında toplanan heyet tarafından yapılan değerlendirmesinde "İman ve İslam Atlası" adlı eseriniz fikir dalında Türkiye Milli Kültür Vakfı armağanına layık görülmüştür.

Sizi tebrik eder, başarılarınızın devamını diler, aşağıda belirtilen gün ve saatte armağan dağıtım töreninde bulunmanızı saygıyla rica ederiz.

Muzaffer Sonay
Genel Sekreter

 • İslam Çupi ve Namık Sevik'in Mektubu:

Üstadımıza...

İlgi ve yanıtlarınızla MİLLİYET'e şeref kazandırdınız...

Sevinçleri ile çileleri ile hapishanesi ile kalemdeki benzersiz ustalığı ile, Bâb-ı Âli'de ve Türk Edebiyatında aşılmaz ve erişilmez olmuş Üstadımıza, Türk sporuna bakış açısı sebebi ile duyduğumuz hayranlık ve saygıyı, bir kere daha tadmak mutluluğuna erdik...

Sağlıklı bir yaşam diler izninizle ellerinden öpmek isteriz...

İslam Çupi - Namık Sevik

 • Neslihan Kısakürek'e...

13.10.44

Pek sevgili karıcığım;

Mektubun, dün akşam, tam beş günde elime geçti. Bu teehhüre aklım ermedi. Her neyse, mahzunluğum kısmen geçti. Ben fevkalade iyiyim. Geceli gündüzlü emrimi bekliyorum. Daha bir işaret yok... Bugün telgrafla Ankara'dan soracağım. Vazifelerine intizamla devamın beni son derece memnun etti. Ben de çok şükür aynı intizam içindeyim. Allah, tam gönlümüzden ve en büyük aşkla bağlı olduğumuz Allah, hepimizi, bu ve öteki dünyada saadete nail etsin... Seni Allah'a emanet ederim, hasretle öperim.

Kocan
Necip Fazıl

 • Mehmed Kısakürek'e...

23.6.1967

Sevgili evladım;

Telefonum arızalı olduğu için Ragıp Şener'e sana (300) göndermesi emrini şu anda mektupla bildirdim. Derhal takip et ve al! Allah seni muvaffak ve mesut etsin... Annene hiçbir istek ve şikayette bulunma ve doğruca beni ara!.. Ben seni pazarertesi öğleye doğru arar ve vaziyeti öğrenirim

Allah'a emanet ol!..

Necip

 • Çetin Altan'a...

2/12/960

Çetin,

"Hürriyet" isimli bir yazını okudum. Seni tebrik ederim. Arada, ruhuna nûranî mânalar inebiliyor. Böyle söylediğim için kusuruma bakma!.. Beni ve sana karşı fikirlerimi bilirsin... Beni sorma; zindandayım!.. Bu kadarı kâfi değil mi?.. Bir gün beni görmeye değecek kadar maziden mâna ve hatıra taşıyorsan gel!..

Sana Haktan gerçek selamet ve saadet dua ederim.

Necip Fazıl
Toptaşı Cezaevi - Üsküdar

 • Akif İnan'a...

16.9.72

Sevgili Akif;

Nasip olursa 22 Eylül Cuma akşamı motorlu trenle Ankara'da olacağım. Ertesi günü 14 - 15 Şaban gecesidir. Mubarek ve muazzez gece... O günün akşamı Bağlum'da olmak, akşam namazını orada kılmak ve Efendimi ziyaret edip seninle şehre dönmek niyetindeyim. Bütün bir yılın beratlarını o gece kullarına veren Hakkın bu kudsi gecesinde malum toplantıyı yaparsak çok daha iyi olur. 26 Eylül'den vazgeçelim de sizin tayin edeceğiniz kadroyu (14 -15 Şaban) Cumaertesi akşam toplayalım. Hatta mahremiyet sağlanabilirse o akşam Reşat'ta toplanalım ve yine güzel bir yemeğini yiyelim. Pazar günü sabah da ben dönerim. 26 Eylül muhakemesine de girmeyiveririm. Herhalde başta Reşat ve sen 22 Eylül akşamı beni karşılayınız. O akşam da sen evinde etli tarafından zengin bir yemek tertiple!..

Hakka emanet olun...

Necip Fazıl

 • Necmeddin Erbakan'a...

8.4.1977

Necmeddin Bey;

İslâm'da hak ihtar 3 ise size aziz gaye uğrunda en aşağı 300 kere baş vurmuş olan fikir babanız mevkiindeki bu adama, en son, Adalet Bakanı Müftüoğlu'nun evindeki nihaî toplantıdan sonra takındığınız daimî ve cibillî "boş verme" tavrından, artık bu dâvayı kurtarmak değil, harcama yolunda olduğunuza inanıyor; ve dâvanın gerçek kurtuluşunu, onu yanlış ve kötü temsil edenlerden kurtulmakta buluyorum.

Umumî efkâr karşısına çıkmadan bu kısa mektubumu, veda mahiyetinde size göndermeyi fikir namusu gereği bilir ve herşeyi Hakkın takdirine havale ederim.

Necip Fazıl


Yorumlar (2)
Üstad'ın gerçek bir edebiyat dehası olduğu zihnimizde bir kez daha pekişti. Budalaca ithamların ve zaaf kuruntuların, Üstadın büyüklüğünden bir şey kaybettiremeyeceği ortada... Nur içinde yatsın, Rabbimiz mağfiret etsin!.
Muharrem Cansev tarafından | Paz, 28 Mar 2010 11:36:08 tarihinde yazıldı.
ne müthiş bi site böyle ben edebiyatve necip fazıl Kısakürek hayranı olarak çok beğendim.hele mektuplar çok ilgimi çekti size çok ama çok teşkkür ederim inşallah başarılarınızın ardı hiç kesilmez
mervearslan tarafından | Çar, 06 Şub 2008 14:12:00 tarihinde yazıldı.

Editör Bilgileri


Editöre Ulaşın

En Son Eklenenler

blizzard-entertainment
diablo3
ubisoft
kristof-kolomb
honore-de-balzac
mardin_katliami
tamiller

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi